HOME

CELE

STATUT

ZARZĄD

KONTAKT

FORUM

WŁADZE STOWARZYSZENIA

  • WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
  • ZARZĄD STOWARZYSZENIA
  • KOMISJA REWIZYJNA

-Prezes

-Sekretarz

-Skarbnik

ZARZĄD

kol.Ryszard Jankolwski

kol.Elżbieta Olczak-Majweska

kol.Jerzy KociębaCzłonkowie

kol.Lesław Majewski

kol.Zbigniew Kumaszko

kol.Krzysztof Glijer

kol.Mirosław Śliwa

KOMISJA REWIZYJNA

-Przewodniczący

-Sekretarz

-Członek

kol.Jarosław Andrzejczak

kol.Waldemar Maras

kol.Mariusz Ratajczak

SCS © 2007 implementacja etim