HOME

CELE

STATUT

ZARZĄD

KONTAKT

FORUM

WŁADZE STOWARZYSZENIA

  • WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
  • ZARZĄD STOWARZYSZENIA
  • KOMISJA REWIZYJNA

-Prezes

-Sekretarz

-Skarbnik

ZARZĄD

kol. Lesław Majewsk

kol. Tomasz Podburaczyński

kol. Mariusz RatajczakCzłonkowie Zarządu

kol. Elżbieta Olczak-Majewska

kol. Ryszard Janklowski

kol. Zbigniew Kumaszko

KOMISJA REWIZYJNA

-Przewodniczący

-Sekretarz

-Członek

kol. Mariusz Kukotko

kol. Ryszard Szuba

kol. Andrzej Białek

SCS © 2007 implementacja etim