HOME

CELE

STATUT

ZARZĄD

KONTAKT

FORUM

CELAMI STOWARZYSZENIA SĄ:

  1. integrowanie środowiska specjalistów zajmujących się oczyszczaniem terenów z materiałów i przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych;
  2. przedstawianie opinii i ocen oraz uczestniczenie i prowadzenie prac nad projektami regulacji prawnych dotyczących oczyszczania terenów z materiałów i rpzedmiotów wybuchowych oraz niebezpiecznych;
  3. inspirowanie przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa publicznego, gospodarki narodowej i ochrony środowiska naturalnego;
  4. ochrona godności zawodu i reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia;
  5. propagowanie doświadczeń w dziedzinie oczyszczania terenów z materiałów i przedmiotów wybuchowych oraz niebezpiecznych
  6. propagowanie wiedzy dotyczaącej historii techniki w zakresie materiałów i przedmiotów wybuchowych oraz niebezpiecznych, w szczególności z lat I i II wojny światowej oraz ochrona zabytków techniki w tym zakresie;
  7. budowanie i zacieśnianie związków koleżeńskich, organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego członków Stowarzyszenia.
SCS © 2007 implementacja etim